Az engedélyező hatóság a Magyarországon nem engedélyezett Pocok Tox MAX (75
mg/kg klórfacinon) rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti felhasználását Magyarország egész területén
mezőgazdasági földhasználók számára szántóföldi kultúrákban, kertészeti kultúrákban, gyep
területeken és ruderáliákon mezei pocok gradáció megállítása és az ebből eredő gazdasági károk
csökkentése céljából járatkezeléssel kijuttatva 2023. február 1-től 2023. május 31-ig engedélyezi.

A felhasználást az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kell jelezni. 

Engedélyokirat és bejelentőlap letölthető itt:

356-1_Pocok Tox Max_Kertészek kisNagy Áruháza Kft._20230131_alairt

Pocok Tox MAX Adatlap 2023-februar-majus

Pocok Tox MAX adatlap 2023 tavasz