Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Magyarországon nem engedélyezett Pocok Tox MAX (75 mg/kg klórfacinon) rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti felhasználását Magyarország egész területén mezőgazdasági földhasználók számára szántóföldi kultúrákban, kertészeti kultúrákban, gyep területeken és ruderáliákon mezei pocok gradáció megállítása és az ebből eredő gazdasági károk csökkentése céljából járatkezeléssel kijuttatva  2023. július 20-tól 2023. november 16-ig  engedélyezi. 

A felhasználást az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kell jelezni és benyújtani az epapir szolgáltatáson keresztül!!

A felhasználási kérelmen szerepelnie kell a növényvédelmi szakirányító aláírásának és pecsétjének is!!

Engedélyokirat és bejelentőlap letölthető itt:

1746-2_Pocok Tox Max_ Kertészek kisNagy Áruháza Kft _20230714_alairt-2 (1)

Adatlap Magyarországon szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználásának termelői regisztrációjához