Tájékoztatás okirat változásokról


Tisztelt partnerünk
Az Európai Unióban zajló politikai, fogyasztóvédelmi és biodiverzitás megőrzésére irányuló kezdeményezések
hatására egyre több a növényvédelemben használt hatóanyag kerül korlátozásra vagy kivonásra.
Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni az elmúlt hónapokban történt okirat változásokról és ezek hatásáról az termékek
értékesíthetőségeire és felhasználásukra.
Mavrik 24 EW – az engedélyező hatóság az okirat érvényességét 2025. május 31-ig meghosszabbította.
Amega Up: A 6300/3207-1/2020 NÉBIH engedély számon a hatóság módosította az okiratot. Legfőbb változások:
- 1 literesnél nagyobb kiszerelés II. forgalmi kategóriás lett.
- deszikkálás helyett betakarítás előtt gyomirtás került az okiratba. Erre a felhasználásra csak repcében van
lehetőség.
- Környezeti veszély bárca kerül a címkére.
Kötelezettség átcímkézésre: A készleten lévő termékek régi címkével 2021. március 31-ig forgalmazhatók.
Amega Free: 6300/48-1/2021 NÉBIH számon egy új glifozát hatóanyagú termékünk került engedélyeztetésre. Az
Amega UP-hoz képest legfontosabb különbség:
- betakarítás előtti gyomirtásra repce, szója és napraforgó kultúrában is van lehetőség.
Bulldock 25 EC – b-ciflutrin: A termék hatóanyagát az EU nem engedélyezte. A magyar hatóság a termék okiratát az
alábbi értékesítési és felhasználhatósági feltétellel visszavonta (6300/3041-3/2020. NÉBIH):
- Az engedélyes, továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2021. június 1-ig értékesíthetik.
- A szer felhasználása 2021. július 20-ig engedélyezett.
Bromoxinil (Zeagran 340 SE, Emblem, Nagano, Mextrol B): A hatóanyag (bromoxinil) felhasználását az EU nem
engedélyezte. A magyar hatóság a termékek okiratát az alábbi értékesítési és felhasználhatósági feltétellel vonta
vissza (6300/432-1/2021, 300/429-1/2021, 6300/424-1/2021, 6300/419-1/2021 NÉBIH):
- Az engedélyes, ill. hazai képviselete, továbbá a nagy- és kiskereskedők a meglévő raktárkészleteiket 2021.
július 14-ig értékesíthetik.
- A szer felhasználása 2021. szeptember 14-ig engedélyezett.
Kérjük tisztelet partnereinket, hogy a vásárlásokat és felhasználásokat a fentiek
figyelembevételével tegyék meg.
Salamon György
ügyvezető

nufarm